Občianske združenie Kráľovská koruna

 

Informácia o založení Občianskeho združenia

 

Vážení rodičia,

pri Materskej škole, Oravské nábrežie 142, 02744 Tvrdošín sme 22.11.2013 zaregistrovali

 

Občianske združenie Kráľovská koruna

 

Ciele a činnosti OZ Kráľovská koruna aktívne pomáhať pri:

*      výchove a  vzdelávaní detí a  skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole

*      riešení výchovných, vzdelávacích a prevádzkových problémov

*      financovaní, skvalitnení a skrášľovaní interiéru a exteriéru materskej školy

*      financovaní nákupu a získavaní nových učebných pomôcok, literatúry a odborného materiálu pre deti a pedagogických pracovníkov

*      nákupe hračiek

*      zhromažďovaní námetov, požiadaviek a pripomienok rodičov

*      zabezpečovaní digitálnych technológii a softwarového vybavenia do materskej školy

*      poskytovaní prostriedkov na úhradu cestovného pre deti na výlet, exkurziu, kultúrne a športové aktivity

*      spájaní rodičov a  priateľov materskej školy v spoločnom úsilí o zveľaďovanie materskej školy a pri podpore jej aktivít

 

Ak Vás zaujalo naše Občianske združenie, budeme veľmi radi, ak sa stanete našimi členmi a podporíte  ciele OZ.

 

 

Predsedníctvo Občianskeho združenia Kráľovská koruna na funkčné obdobie 2017-2020

 

Predseda: Ing. Jana Kotlárová

Podpredseda: Ľubica Krasulová

Hospodár : Mgr. Želmíra Koptová

Členovia: Mgr. Janka Valduľáková

               Mgr. Tatiana Regulyová

 

Revízna komisia:  Janka Váňová

                           Ľudmila Žofajová

                           Jarmila Vojtečková

 

 

 

 

 


Občianske združenie Kráľovská koruna

DARUJTE 2% Z DANE

31.01.2015 16:00
  Vážení rodičia a priatelia MŠ 1, Oravské nábrežie 142 blíži sa obdobie podávania daňových priznaní a tým aj možnosť poukázať 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám. V roku 2013 bolo založené   Občianske Združenie Kráľovská koruna, pre umožnenie založenia samostatného účtu v...

—————

Stanovy Občianskeho združenia

07.12.2013 17:04
Stanovy Občianskeho združenia Kráľovská koruna   ČL.1 Základné ustanovenia   1.                  Občianske združenie Kráľovská koruna / ďalej len: OZ Kráľovská koruna / je v súlade so zákonom č....

—————