Spolupracujeme

Rada školy

Predseda:        Mgr. Janka Belvončíková

Podpredseda:   Ing. Janka Kotlárová


Členovia:          Mgr. Tatiana Regulyová

                        Anna Bučeková

                        Veronika Kumorová

                        Mgr. Janka Vajduľáková
                                              

Poslanec MZ:    Ján Gonda

 

s výborom ZRŠ - rodičmi prostredníctvom spoločných aktivít, tvorivých dielní, sponzorstvo, otvorené hodiny

so zriaďovateľom

so ZŠ Š. Šmálika - pracovné stretnutia učiteliek I.ročníkov, zápis do ZŠ, návštevy prvákov v ZŠ,

MsKS - návšteva kultúrnych a spoločenských akcií poriadaných na území mesta

Technickými službami mesta Tvrdošín - zabezpečujú opravy, odstraňujú poruchy a pomáhajú nám vylepšiť estetiku okolia MŠ

s pediatrom - komunikácia a odborné poradenstvo o deťoch

CŠPP ABC v Tvrdošíne  - poradenstvo

so ZUŠ - koncerty pre deti v ZUŠ 

Jazyková škola PRO Amerikana - krúžok anglického jazyka