VÝLET NA ORAVSKÝ HRAD

PREDŠKOLÁCKY TROJBOJ

 
Už viac ako dvadsať rokov organizuje materská škola v Čimhovej predškolácky trojboj detí  z okresu Tvrdošín. Našu materskú školu tento školský rok rezperentoval Lukáško Kováč, Meliska Kšenzuláková a  Matejko Tóth. Čakali na nich úlohy, ktoré boli síce náročné, ale naše deti ich zvládli bez ťažkostí. Podarilo sa im obsadiť 3. miesto.  Touto cestou im srdečne gratulujeme a organizátorkám ďakujeme za skvelý deň plný zábavy. Ďakujeme aj p. Kováčovi, ktorý sa postaral o dopravu detí na súťaž. 

EXKURZIA KLINSKÉ RAŠELINISKO

V rámci environmentálnych aktivít, ktoré pripravuje CHO Horná Orava nás p. Ing. Zuzana Kertysová pozvala na exkurziu na Klinské rašelinisko. Ráno 4. júna sme veselo nastúpili do autobusu a plný očakávania úspešne zvládli cestu. Náš deň sa niesol v duchu rozpávania, plnenia zaujímavých úloh a pozorovania prírody. Tešíme sa na spoločné stretnutie o rok.
 

DEŇ MATIEK

 
Milá mamička,
nech Ti tento deň prinesie toľko šťastia a radosti,
koľko lásky ty sama rozdávaš svojim najbližším po celý čas!
Prajeme Ti krásny Deň matiek.
 

ZASPIEVAJ SLÁVIČEK

 
Deti našej materskej školy veľmi radi kreslia, recutujú, ba aj spievajú. Svoje spevácke schopnosti predviedli na celoškolskej aktivite    ,, Zaspievaj sláviček". Predstavilo sa nám veľmi veľa speváckych talentov a tak sa porota rozhodla oceniť všetkých, ktorí sa rozhodli zaspievať. Tešíme sa na ďalší ročník úspešnej súťaže.
 

NAŠA ZEM JE GUĽATÁ

 
V mesiaci apríl sme si i v našej MŠ pripomenuli významný deň našej planéty ,, Deň zeme".  Malí ochranári triedili odpad, vytvárali strom z  konárikov a zvieratká z pet vrchnákov,  kreslili najkrajšie obrázky prírody . V tento deň bolo na našom školskom dvore veľmi veselo a naše aktivity dopĺňala  veselá pieseň ... ,, Naša zem je guľatá, žijú na nej..." 

Divadlo Príbeh a rozprávka ,, Psíček a Mačička


Dňa 9.4. 2019 zavítalo k nám Divadlo Príbeh s rozprávkovým predstavením ,,Psíček a mačička". Príbeh bol čiastočne motivovaný podľa predlohy J. Čapka, kde sa psíček a mačička učia spoločne žiť. Predstavenie  nám ponúklo množstvo akčných, ba priam až komických situácií, ktoré udržiavali  pozornosť detí. Zároveň podporili ich  vnímavosť a interaktivitu. Príbeh ponúkal malým divákom hravé nápady, v ktorých sa konfrontovali  s ľudskými charakterovými hodnotami. Celé predstavenie bolo odohrané na vysokej profesionálnej úrovni  a materská škola sa ozývala veselým smiechom a spontánnym potleskom. Deti si odniesli z divadelného predstavenia veľa príjemných dojmov, zážitkov a skúseností. Hercom Divadla Príbeh posielame veľké ,, Ďakujeme "a tešíme sa v októbri na ďalšie predstavenie

  

MORENA

 
Nesieme Morenu v oleji smaženú...
 
Tieto slová sa niesli materskou školou v posledný marcový týždeň. Deti pripravovali Morenu, vyzdobili jej šatku a zásterku, spievali jarné pesničky a nacvičovali pásmo vynášania Moreny. dňa 29.3.2019 sme spoločne odprevadili Morenu a privítali jar.
 
Vyjdi, vyjdi slniečko,
na makové zrniečko.
 
Vyjdi, vyjdi na ten kopček,
uvidíš tam päť ovečiek
a dvaja sú barani
so zlatými rohami.
 

BÁSNIČKA TI POMOŽE

Recitačná súťaž ,, Básnička ti pomôže" má v našej materskej škole už dlhoročnú tradíciu. Každý rok v mesiaci marec sa vo všetkých triedach veselo nacvičuje a recituje, dokonca sa organizujú aj triedne kolá v recitácii. Tento rok o recitátorov nebolo núdza. Na záver sme vybrali tú najodvážnejšiu, ktorá nás reprezentovala na okresnej recitačnej súťaži Hviezdička organizovanou MŠ v Trstenej v spolupráci s mestom Trstená, Spoločnosťou predškolskej výchovy okr. Tvrdošín a MO matice Slovenskej. Meliska Kšenzuláková získala 3. miesto v kategórii poézia. Srdečne jej gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník recitačnej súťaže.

 

FAŠIANGY, TURÍCE, VEĽKÁ NOC PRÍDE...

 
 

,, Hurá, je to tu, radujú sa všetci,

prišiel opäť k nám detský karneval.

Rýchlo masky von, nabok všetky veci,

dnes tu nie je nik, kto by v kúte stál."

 

ZIMNÁ OLYMPIÁDA

 
Detská zimná olympiáda sa v našej MŠ konala 6. februára 2019. Ani zima a mráz nás neodradili od športovania na čerstvom vzduchu. Pripravených bolo päť športových disciplín v ktorých deti preukázali svoju telesnú a športovú zdatnosť. Za svoje výborné športové výkony boli odmenené medailou a sladkou odmenou.
 
 

NÁVŠTEVA PREDŠKOLÁKOV V ZŠ Š. ŠMÁLIKA

 
V januári naši budúci predškoláci navštívili kamarátov v 1. triede ZŠ Š. Šmálika. Stretnutie sme obohatili pesničkami, básničkami a prváci sa nám predstavili prečítaním článku a napísaním viet. Kamaráti, už sa tešíme na zápis do školy.

 

NEOBYČAJNÝ PRÍBEH OBUVNÍKA JAKUBA - DIVADLA POD BALKÓNOM

 

18.12.2019 navštívilo našu materskú školu Divadlo Pod Balkónom s interaktívnym  činoherno - bábkovým predstavením ,, Neobyčajný príbeh obuvníka Jakuba". V tomto krásnom vianočnom príbehu obuvník Jakub, ktorý už dlhé roky nedostal žiadny darček pochopil, že obdarovať je vzácnejšie, ako byť obdarovaný.

VIANOČNĚ TRHY

Čas Vianoc sa neúprosne blíži a vianočná atmosféra sa nenápadne, ale celkom isto dostala aj do našej materskej školy. A to dňa 11.12.2018, keď priestory materskej školy rozváňali vianočným punčom, oplátkami, medovníčkami a všade hrali vianočné koledy. Tohto vianočného popoludnia sa zúčastnilo veľa rodičov, starých rodičov a priateľov, ktorí si na spomínaných dobrotách nielenže pochutnali, ale si na trhoch aj niečo pekné zakúpili, čím poporili našu materskú školu. Veselá, vianočná nálada pomáhala deťom pri vyrábaní ozdôb na stromček, ktoré naň spoločne zavesili.
 
 
 

NOC VÍL A ŠKRIATKOV

 
 
"...Abraka - dabra, čáry - máry... na tvari nech nie sú žiadne chmáry.."..Možno aj vďaka týmto zázračným slovíčkam sa žiadne chmáry na tvárach našich detí neobjavili počas noci víl a škriatkov. Vo večerných tmavých hodinách dňa 30.11.2018 na malých škriatkov čakali dobré víly s množstvom tajných a magických úloh, vďaka ktorým našli vytúžený poklad a tešili sa z neho na kúzelnej pyžamovej diskotéke. Po nej víly strážili sny svojich spiacich škriatkov a po chutných sobotnajších raňajkách sa už škriatkovia plní zážitkov vracali späť k svojim rodičom, aby im vyrozprávali, aké dobrodružstvá zažili.

MIKULÁŠKU, DOBRÝ STRÝČKU...

 
Deň sv. Mikuláša, ktorý oslavujeme 6.decembra má dlhoročnú tradíciu. Vďaka jeho nesmiernej doborčinnosti, ktorou bol známy, sa mu môžeme aspoň málom priblížiť, a to obdarúvaním ľudí Mikulášskymi balíčkami. Inak tomu nebolo ani v našej materskej škole, kde sme Mikuláša aj s anjelom, presne 6.decembra privítali básničkami, pesničkami a deti dotali vytúžené balíčky. Mikuláš nám prisľúbil, že opäť o rok sa bude tešiť na úsmevy a radosť detí.

STARÍ RODIČIA V MATERSKEJ ŠKOLE

 
Tradíciu dňa starých rodičov v materskej škole sme zaviedli u nás už pred niekoľkými rokmi. Aj tento rok sa u nás veselo recitovalo, spievalo, ba aj tancovalo. Deti spoločne so starkými vytvorili prekrásne zvieratká zo zemiakov, jabĺčok a ďalšej zeleninky. Dopoludňajšie hodiny v materskej škole sa niesli v duchu vzájomnej lásky a porozumenia.
 
 

ZAUJÍMAVOSTI LESA

 
Dňa 16.10.2018 sa u nás konala zaujímavá beseda s pani Ing. Zuzanou Kertysovou z Chránenej oblasti Horná Orava, ktorá pre nás pripravila environmentálnu aktivitu pod názvom ,, Zaujímavosti lesa". V priebehu jej rozprávania sa deti dozvedeli o živote v lese a jeho obyvateľoch. Veľký úspech mali rôzne aktivity, kde hlavným hrdinom bola sova Kuvíček. Ďakujeme p. Kertysovej a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.

MIROSLAV KAPUSTA ,, JA SA Z TOHO UŠÚĽAM"

 
 
Dňa O9.10.2018  navštívil materskú školu spisovateľ Miroslav Kapusta spolu s priateľom a ilustrátorom. Deti z 3. a 4. triedy mali možnosť vypočuť si básne čítané samotným autorom z  knihy ,, Ja sa z toho ušúľam" a ,, Verše odomknuté husľovým kľúčom". Sú to veselé a úsmevné básne, ktoré sa deťom veľmi páčili. Čítanie dopĺňal autor zaujímavými príbehmi, veselými piesňami a odpovedal na zvedavé otázky detí. Na záver besedy sa spoločne kreslilo. Ďakujeme za zaujímavú besedu a p. Kapustovi želáme veľa úspechov v jeho spisovateľskej práci.
 

TECHNICKÁ UNIVERZIÁDA V MATERSKEJ ŠKOLE

 
 
V piatok 5.10.2018 sa deti na školskom dvore premenili na malých technikov a plnili úlohy ,, Malej technickej univerziády". Hravou formou riešili problémové úlohy, overovali svoje predpoklady. Na záver univerziády sa školským dvorom niesla pieseň ,,  My sme šikovné líštičky...". Slová ,, Ďakujeme" od detí nešej materskej školy patria všetkým, ktorí prispeli k naplneniu nášho cieľa a to: Nadácii Volkswagen, pánovi Leonardovi Topľanskému, Mestu Tvrdošín, Občianskemu združeniu Kráľovská koruna, rodičom, starým rodičom a pani učiteľkám.
 

KERAMIKA KUBO A PEKÁREŇ ŠVARC

 
Počas týždňa remesiel v materskej škole sme navštívili keramickú dielňu KUBO a miestnu pekáreň Švarc. So záujmom sme sledovali názornú ukážku keramickej výroby a dokonca sme si pochutili na čerstvo upečených mafinkoch.

 

PESNIČKÁL

 
Už po druhýkrát navštívil našu materskú školu ujo Pesničkál  z divadla Theátrum. Spoločne sme si zahrali hru, ktorá vyvoláva u detí veľký záujem o ľudovú pieseň, tanec a hru na hudobných nástrojoch. Ďakujeme za veselú zábavu a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

DEŇ ÚSMEVU

 
 
Svetový deň úsmevu priniesol do našej materskej školy dobrú náladu a krásne úsmevy nielen na tvárach detí ale aj dospelých.