Školský rok 2018/2019

      

 Zaujímavosti lesa

 
    
   

 

  Miroslav Kapusta:  ,, Ja sa z toho ušúľam"  a  ,, Verše odomknuté husľovým kľúčom"
 
    

 

Dňa O9.10.2018  navštívil materskú školu spisovateľ Miroslav Kapusta spolu s priateľom a ilustrátorom. Deti z 3. a 4. triedy mali možnosť vypočuť si básne čítané samotným autorom z  knihy ,, Ja sa z toho ušúľam" a ,, Verše odomknuté husľovým kľúčom". Sú to veselé a úsmevné básne, ktoré sa deťom veľmi páčili. Čítanie dopĺňal autor zaujímavými príbehmi, veselými piesňami a odpovedal na zvedavé otázky detí. Na záver besedy sa spoločne kreslilo. Ďakujeme za zaujímavú besedu a p. Kapustovi želáme veľa úspechov v jeho spisovateľskej práci.

 

Technická univerziáda v materskej škole

 
    
   
 

V piatok 5.10.2018 sa deti na školskom dvore premenili na malých technikov a plnili úlohy ,, Malej technickej univerziády“. Hravou formou riešili problémové úlohy, overovali svoje predpoklady. Na záver univerziády sa školským dvorom niesla pieseň ,, My sme šikovné líštičky...“.  Slová ,,Ďakujeme“  od detí  našej materskej školy patria všetkým, ktorí prispeli k naplneniu nášho cieľa a to: Nadácii Volkswagen, pánovi Leonardovi Topľanskému, Mestu Tvrdošín, Občianskemu združeniu Kráľovská koruna, rodičom, starým rodičom a pani učiteľkám.

 

 

 Keramika KUBO a Pekáreň
 
 

Pesničkál

 
    
     

Už po druhýkrát navštívil našu materskú školu ujo Pesničkál  z divadla Theátrum. Spoločne sme si zahrali hru, ktorá vyvoláva u detí veľký záujem o ľudovú pieseň, tanec a hru na hudobných nástrojoch. Ďakujeme za veselú zábavu a tešíme sa na ďalšiu návštevu. 

 

DEŇ ÚSMEVU V MATERSKEJ ŠKOLE

 
    
 
 
 Svetový deň úsmevu priniesol  do našej materskej školy dobrú náladu a krásne úsmevy nielen na tvárach detí ale aj dospelých.
 
 
 
 
 

Aktivity Materskej školy

Školský rok 2017/2018

Olympiáda otcov a detí

Otecko, ocinko, tato, tatinko, tatušo takýmito a mnohými inými oslavujeme svojich ockov, ktorí taktiež oslavujú svoj sviatok.  Ratolesti z našej škôlky sa poctivo pripravovali  na tento významný Deň otcov, ktorý sme strávili celoškolskou aktivitou –Olympiádou otcov a detí. Kreslili portréty svojich ocinov, chystali darčeky, básničky a pesničky . Na olympiáde predviedli svoje sily a energiu na pripravených stanovištiach.

                          

 

Deň detí

 „Prvý jún má deti rád...“ sa spieva v jednej piesni. Čo naznačuje veľký detský sviatok, a to Medzinárodná deň deti.  Deti našej materskej školy prežili  1. jún  v atmosfére rozličných hier v areáli materskej školy. Celý deň patril iba im a tešiť sa mohli aj zo balíčka plného prekvapení.

                              

 

Pieseň letí medzi deti

O tom, že deti majú veľmi rady spev  bolo zrejmé 24. mája, kedy sa z našej materskej školy ozývali tóny všakovakých piesní. Túto obľúbenú pesničkovú prehliadku doprevádzali  pani učiteľky hrou na akordeóne. Každý zúčastnený sa mohol okrem dobrého pocitu odniesť aj náležitú spevácku medailu a sladkú drobnosť.

                               

 

Básničkami brúsime si jazýčky

Názov našej celoškolskej aktivity,Básničky ti pomôže, ukrýva v sebe veľkú pravdu. Básne, príbehy sú pre dieťa bohatým zdrojom a motiváciou na rozvoj reči. Mohli sme sa o tom presvedčiť aj 16. mája, kde sa deti prvej až štvrtej triedy zahrali na recitátorov a predviedli, tak svoje umelecké rečové zručnosti. Odmenení boli nielen sladkou maškrtou, ale aj medailou a hlavne potleskom od svojich kamarátov.

                                                             

 

Deň matiek

Druhá májová nedeľa sa nesie v znamení úcty ku všetkým mamám sveta. My sme si tie naše uctili dňa 9. mája, kedy deti našej materskej školy svojim spevom, tancom a recitáciou ukázali ako majú svoje mamky rady. Okrem darčekov si domov odniesli aj veľké objatie a sladkú pusu.

                                

 

Deň Zeme

Ako my,tak aj naša Zem oslavuje svoj sviatok. Dňa 22.04.2018, hoci tetno deň pripadol na nedeľu, nám to neprekážalo a celý nasledujúci týždeň sme sa s deťmi hrali na ekológov, environmentalistov, ochranárov. Deti sa dozvedeli, že je veľmi dôležité ocharňovať našu Zem,aby sa nielen nám ľuďom,ale aj zvieratám, rastlinám žilo zdravo. Separovali sme odpad, pozorovali okolitú živú a neživú prírodu, zbierali odpadky v okolí a mnoho iného. Celý náš týždeň vyvrcholil spoločnou celoškoskou akciou, kde sme spoločne spievali piesne, skladali z odpadového, prírodného materiálu lúky, jazerá, kvety. Kreslili kriedami našu vysnívanú planétu Zem. Sme potešení, že naše deti si rady utvárajú pozitívny vzťah k prírode.

Pesničkál

Pod týmto názvom sa nieslo hudobno-dramatické dielko, v podaní divadla Theátrum. O tom, že hľadanie piesní nemusí byť len o lupe, sme sa presvedčili aj my 17.04.2018. Kde nás opäť toto divadielko nesklamalo a deti s úžasom, radosťou nielen sledovali,ale sa aj aktívne zapájali do deja. Zazneli tradičné slovneské ľudové piesne doprevádzané hrou na detských nástrojoch a hercov oblečených do všakovakých kostýmov. Už sa nevieme dočkať na ďalšie vystúpenie.

Cirkus sem a cirkus tam

Keď nejdeme do cirkusu my, príde cirkus k nám. Aj vďaka cirkusu Galant  mohli deti v pohodlí priestorov našej materksej školy byť súčaťou cirkusového predstavenia. Videli žonglovanie, meniace sa farebné kvety, množstvo rýchlo točiacich sa kruhov a veeeelikánske bubliny,do ktorých sa zmestili nielen deti,ale s nimi aj pani učiteľka. Všetky oči s úžasom sledovali vystúpenie, radosť bolo cítiť nielen z potlesku, ale aj smiechu. Ďakujeme Cirkusu Galant za ich pútavé vystúpenie u nás a prajeme im veľa ďalších veselých vystúpení.

Nočné rozprávkové hľadanie pokladu

Mylsíte si, že rozprávku nie je možné prežiť aj v skutočnosti?...V našej materskej škole je to možné, a to aj prostredníctvom NOCI v materskej škole. V piatkový večer 9.marca preškoláci v škriatkovských čiapkách brázdili triedy, kde riešili rozličné rozprávkové úlohy a získlavali písmenka, vďaka ktorým sa i otovrila cesta k vytúženému pokladu. Po zdolaní strastiplunej cesty a nájdení pokladu sa trieda zmenila na diskotéku, po ktorej ich už čakalo netradičné nočné spanie v skôlke. Noc bola pokojná a v sobotné ráno si malých hľadačov mohli rodičia odviesť domov.

              

Karnevalový čas

Karnevaly sú jedným z poznávacích momentov, kedy vieme, že Veľká noc už klope na dvere. Skôr, než stíchne hlas basy a hlasnej hudby sme sa aj v našej materskej škole 6.februára poprezliekali za všakovaké masky a tanečnou zábavou rozohrali všetky strunky v našom tele. Nechýbalo ani správne karenvalové pohostenie, celoškôlkarska prehliadka masiek. A podobrej zábave nás už čakal sladký spánok.

Veselá rozprávka...

Bol názov bábkového predstavenia, ktoré nás navštívilo dňa 11.01.2018. Bábkové divadlo Lienka počas predstavenia neustále zapájalo deti do deja.  O zábavu sa postarali princezná s bratom princom, kráľ, šašo, babička, ktorí naučili súrodencov sa spolu humorne a zároveň rozumne hrať a zahnať nudu.  O tom, že predstavenie sa deťom páčilo,svedčil aj smiech detí, ktorý sa rozozvučal celou škôlkou.

                                       

Čas vianočný, čas sviatočný

Vianoce sú považované aj za sviatky rodiny. Sú časom, kedy sú si ľudia o niečo blližší a stretávajú sa pri jednom stole. Naša materská škola pri tejto príležitosti organizuje vianočné trhy, kedy rodičia majú možnosť so svojimi deťmi zažiť atmosféru Vianoc po škôlkarsky. Vôňa vianočného punču, hudby a jedličky sa niesla dňa 12.12.2017 v priestoroch materskej školy, deti v tvorivých dielničkach vytvárali rozličné ozdoby, ktorými ozdobili jedličku a spolu so svojimi rodičmi si mohli zakúpiť rozličné výrobky vytvárané rodičmi, deťmi a pani učiteľkami. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým rodičom, priateľom materskej školy za pomoc pri organizovaní a v neposlednom rade aj za finančú podporu našej školy zakúpením výrobkov. Dúfame, že budúcoročné vianočné stretnutie bude aspoň také príjemné, ako tohtoročné.

Mikulášku, dobrý strýčku...

Deň sv. Mikuláša, ktorý oslavujeme 6.decembra má dlhoročnú tradíciu. Vďaka jeho nesmiernej doborčinnosti, ktorou bol známy, sa mu môžeme aspoň málom priblížiť, a to obdarúvaním ľudí Mikulášskymi balíčkami. Inak tomu nebolo ani v našej materskej škole, kde sme Mikuláša aj s anjelom, presne 6.decembra privítali básničkami, pesničkami a deti dotali vytúžené balíčky. Mikuláš nám prisľúbil, že opäť o rok sa bude tešiť na úsmevy a radosť detí.

Deň materskej školy

V súčasnosti majú materské školy na Slovensku svoj sviatok. Tento, pre nás významný deň, oslavujeme 4. novembra. Pri tejto príležitosti sme náš deň D oslávili tvorivými dielničkami v podobe tvorby materskej školy kreslením a doliepaním. Boli to dni plné zábavy, hier, športových aktivít.

STARÍ RODIČIA V MATERSKEJ ŠKOLE

 
Tradíciu dňa starých rodičov v materskej škole sme zaviedli u nás už pred niekoľkými rokmi. Aj tento rok sa u nás veselo recitovalo, spievalo,ba aj tancovalo. Deti spoločne so starkými vytvorili krásne zvieratká a jesenných panáčikov. Dopoludňajšie hodiny v materskej škole sa niesli v duchu vzájomnej lásky a porozumenia.     
 
                                     ,,  Naša babka a náš dedko,
                                       milí sú nám nadovšetko.
                                       Keď k nám prídu na návštevu,
                                       veselo je u nás veru. "
 
 
KRÁSY A TAJOMSTVÁ LESA
 

O tom, že les je plný krás a tajomstiev sa dozvedeli naši škôlkari aj prostredníctvom reálnych hríbov, a to v týždni od 17.10. do 21.10. 2017. Objavili tak poklady, ktoré príroda ukrýva, ale rada sa s nimi rozdelí aj s ľuďmi. Zistili, ktoré hríby môžeme zbierať a ktoré sú pre človeka nebezpečné. Za takýto unikát ďakujeme pánovi Váňovi z Odbornej školy lesníckej v Tvrdošíne.

 

 

TÝŽDEŇ ZDRAVIA A DEŇ ČERVENÉHO JABLKA

 
 

 DEŇ ÚSMEVU

 
Svetový deň úsmevu 5.10. 2017 priniesol aj do našej materskej školy dobrú náladu a krásne úsmevy nielen na tvárach detí a dospelých.
Náš deň sa niesol v znamení hesla ,, Vykonaj milý skutok. Pomôž jednému človeku k úsmevu."
 
      
 

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE DOPRAVNÉHO IHRISKA 28.9.2017

 

  

 Nadácia Volkswagen pomáhala aj u nás

V rámci grantového programu Projekty zamestnancov  Nadácie Volkswagen a osobnej podpory pána L. Topľanského získala naša materská škola prostriedky na realizovanie dopravného projektu S líštičkou na cestách. Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť dopravné ihrisko, na ktorom si prostredníctvom zážitkového učenia deti osvoja správanie na cestách a pri dopravných situáciách. Do prípravných prác sa zapojil pedagogickí kolektív a rodičia detí navštevujúcich materskú školu. Ruku k dielu priložila aj firma Visteon Námestovo, ktorá poskytla farby a materiál na maľovanie ihriska. Ďalší týždeň sa v materskej škole veselo pracovalo v duchu týždenného projektu ,, Bezpečne v našom meste“ a navštívili nás aj členovia dopravnej polície z PZ v Dolnom Kubíne.

A tak sme dňa 28.9. 2017 za prítomnosti zástupcu firmy Volkswagen Ľ. Topľanskéko, zástupcov mesta Mgr. V. Jančekovej a Mgr. A. Čelkovej slávnostne otvorili naše vysnívané dopravné ihrisko. Na začiatok deti z celej materskej školy zatancovali veselý tanec a zarecitovali báseň ,, Križovatka“. Po úvodných slovách pani riaditeľky materskej školy a zástupkyne mesta slávnostnú pásku prestrihli hostia za asistencie detí. No a potom sa už na ihrisku ozývala pieseň ,,Tú, tú, tú, auto je už tu...“ a dopravné ihrisko sa zaplnilo rôznymi dopravnými prostriedkami.

Veľké ĎAKUJEME od detí  na záver nášho slávnostného otvorenia patrilo všetkým, ktorí prispeli k naplneniu nášho cieľa a to: Nadácii Volkswagen, Mestu Tvrdošín, firme Visteon Námestovo, rodičom a pani učiteľkám. 

 

 

Školský rok 2016/2017 

 

Krúžok anglického  jazyka

     

     Utorok a streda od 14,00 do 14,45 hod.

     Základnými metódami práce sú hry, piesne, básne a práca s pracovnými listami.

 

Olympiáda na Deň otcov

 
    Dňa 15.6.2017 sa v priestoroch exteriéru našej materskej školy odohrávala športová olympiáda, ktorá rozcvičila nielen naše deti a pani učiteľky, ale aj všetkých ockov, pre ktorých bolo toto popoludnie venované. Po celom školskom dvore boli pripravené rôzne stanovištia, ktoré rodičia so svojimi deťmi radi absolvovali. Rodičia si mohli so svojimi deťmi okrem športovania aj zaspievať a zatancovať, vďaka čomu bola atmosféra na dvore ešte príjemnejšia. 

Predškolácky trojboj

 
V priestoroch materskej školy v Čimhovej sa 13.6.2017 konal 21. ročník okresnej súťaže materských škôl  ,, Predškolácky trojboj". Našu materskú školu reprezentovalo družstvo  detí zo 4. triedy: Davidko Dibdiak, Robko Gama a Laurika Ulrichová. Spoločne súťažili v prekonávaní prekážkovej dráhy, predstavili historické pamiatky nášho mesta návštevníkom z anglicka a zvládli vzájomnú spoluprácu pri poskytnutí pomoci. Tieto úlohy sa im podarilo splniť na výbornú a získali 1. miesto.  Víťazom gratulujeme!
 

Hudobný koncert ZUŠ

 
Dňa 6.6 2017 pripravila ZUŠ v Tvrdošíne pre predškolákov z materských škôl výchovný hudobný koncert v sále mestského kultúrneho strediska na Medvedzí.  Rozmanitosť koncertu zabezpečilo vystúpenie žiakov s rozličnými hudobnými nástrojmi, ktorých názov uhádnuť bolo pre predškolákov  veľmi jednoduché. Zaznel klavír, gitara, akordeón, husle, priečna flauta, ba i spev. Spoločne sme cestovali rozprávkou a hľadali stratených muzikantov. Príbeh sa skončil veľmi dobre, pretože muzikanti sa našli a vrátili na Oravský hrad. Na záver koncertu dostali deti pozvanie na zápis medzi umelcov. Ďakujem za zábavné a poučné dopoludnie šikovným žiakom ZUŠ v Tvrdošíne.
      
 
                              

 

Výlet na Oravský hrad

 
Aj tento školský rok sa predškoláci našej materskej školy veľmi tešili na svoj koncoročný výlet na Oravský hrad. 24.5. nastal dlho očakávaný deň a my sme veselo vykročili na železničnú stanicu. Do Oravského Podzámku sme sa odviezli vláčikom Oravkou. Cesta bola naozaj zaujímavá a my sme obdivovali našu prírodu. Na Oravskom hrade nás sprevádzala veľmi príjemná pani sprievodkyňa, ktorá hrala s nami hru o najšikovnejšie deti. Našou úlohou bolo počúvať výklad, zapamätať si tri najzaujímavejšie informácie a na záver odpovedať na otázky. Hoci nášmu výletu v závere neprialo počasie, bol to výlet na ktorý budeme dlho spomínať.
 
  
                                                                                  NAJ...Zážitky z výletu
 
 
 

Deň matiek

 

V dňoch 10.05. a 11.05. 2017 sa naša materská škola vznášala láskou, dojatím a pohladením sŕdc všetkých mamičiek našich detí. Všetky deti zo škôlky si pre svoje mamičky pripravili pestrý program, ktorým ich chceli potešiť a dať im najavo to, ako veľmi ich ľúbia. Vďaka niekoľkým sentimentálnym piesňam či básňam sa v očiach dojatých mamičiek leskli aj slzičky. Nebolo pre ne v tej chvíli nič krajšie, ako počuť od ich ratolesti úprimné vyznanie lásky. Mamičky si domov odniesli nielen kopu pozitívnych emócií, ale aj ručne vyrobené darčeky od ich detí. 

"Mama je osobou, ktorá môže nahradiť všetkých ostatných, no ju nemôže nahradiť nik." - Kardinál Mermillod

Pieseň letí medzi deti 

 

    Dňa 28.4.2017 naša škôlka nebola len taká obyčajná škôlka, ale hotové spievankovo. Všetky deti sa opäť raz zišli v jednej triede, aby si mohli tentokrát spoločne zaspievať rôzne pesničky. Predviedla sa každá trieda jednou spoločnou piesňou a potom sa deti predviedli individuálne ale aj vo dvojiciach. Celým týmto spevavým programom nás sprevádzal plyšový Hektor, ktorý stratil hlas a nevládal spievať. Naše deti mu ho pomohli vrátiť a mali z toho veľkú radosť. 

Deň Zeme

 

    Nielen deti oslavujú meniny a narodeniny, ale aj naša Zem má v kalendárnom roku svoj sviatok. A o tomto sviatku, kedy sme si pripomenuli s deťmi, ako sa k Zemi máme správať, sme sa rozprávali celý tretí aprílový týždeň. Konkrétne 19.4.2017 sa zo všetkých tried ozývala obľúbená pieseň "Naša Zem je guľatá", priestory škôlky zdobili samé zemeguľky, zvieratká a ďalšie výrobky z odpadových materiálov. Deti si v triedach pripravili rôzne obrazce súvisiace so Zemou z rôznych materiálov, ktoré si všetci navzájom chodili prezerať a rozprávať sa o nich. Deťom sa to veľmi páčilo, a bolo to pre ne hlavne poučné. 

Básnička ti pomôže

 

    Dňa 5.4.2017 sa všetky deti z našej škôlky spoločne zišli, aby si navzájom ukázali ich recitačné schopnosti. Vo všetkých triedach sa deti poctivo a usilovne s pani učiteľkami pripravovali a učili krásne básničky, ktoré potom odvážne pred všetkými zarecitovali a zožali tak obrovský úspech u všetkých. Za odvahu a šikovnosť získali aj medaily, ktoré im urobili veľkú radosť. 

Čarovná noc v materskej škole

 
     Z večera 30.03.2017 do rána 31.03.2017 sa Materská škola na Oravskom nábreží premenila na Rozprávkovo. Deti v materskej škole o 17.30 hod. vítali rôzne rozprávkové bytosti, ktoré ich premenili na škriatkov.  Počas večera im pomáhali podľa mapy nájsť truhličku so strateným pokladom. Čaro noci spočívalo aj v tom, že poklad hľadali nielen deti v Tvrdošíne, ale aj deti v priateľských materských školách v Kátove a Soběslavi, ktoré sa s nami zapojili do e-Twinning projektu ,,Čarovný čas“. Čarovná noc v materskej škole bola vyvrcholením polročnej e-Twinningovej spolupráce, ktorej cieľom bolo získať nové skúsenosti a zážitky, prehĺbiť vzťah k rodnému mestu prostredníctvom poznania tradícií a zvykov a  vytvorenia povedomia o rodnej krajine a krajine našich českých susedov. Najväčším zážitkom pre deti bolo vzájomné on-line zdieľanie skúseností z hľadania pokladu, spievanie spoločnej piesne ,,Keď si medzi kamarátmi“ a samozrejme nájdenie strateného pokladu. Poďakovanie patrí aj nášmu sponzorovi firme Univel z Krásnej Hôrky, ktorý pomohol s vytvorením pokladu v podobe magnetiek s logom projektu a s vytlačením knihy ,, Príbehy Trojkráľovej oblohy". 
 
 
 

Recitačná súťaž Hviezdička

 

    Dňa 24.3.2017 sa konala v Trstenej recitačná súťaž Hviezdička, kde našu škôlku reprezentovala naša malá šikovnica z 3. triedy Eliška Kavuljaková, ktorá sa umiestnila na krásnom 3. mieste. K takémuto úspechu jej pomohla poézia od Eleny Čepčekovej - Veľký kráľ a malá myš, a samozrejme aj jej šikovné pani učiteľky. Celý kolektív materskej školy sa z tohto úspechu veľmi teší a Eliške gratulujeme. 

Morena, Morena

 
    23.3.2017 sa celá naša materská škola zišla na školskom dvore s jediným cieľom - a to nadobro pochovať zimu a privítať dlhoočakávanú jar. A neurobili sme to inak, než tradičným ľudovým zvykom s Morenou. Naši šikovní predškoláci nám všetkým zahrali krátku scénku s doprovodom recitácií a ľudových piesní, ktoré symbolizovali vyhnanie zimy a privolávanie jari. Spoločne sa pridávali aj ostatné deti a na záver sme si všetci od radosti spoločne zatancovali na pieseň Tancuj, tancuj. Teraz len dúfať, že tá jar už skutočne príde.
 

Nesieme Morenu

Nesieme Morenu, v oleji smaženú,

 kde ju zanesieme, keď sami nevieme?

Na richtára vráta, tam je veľa zlata,

richtárka dá zlatku, že má kamarátku.

 Richtár keď ju zočí, svet sa s ním zatočí,

 povie, to je krása, dá nám celé prasa.

 

Návšteva u hasičov

 
    V dňoch 16.3. 2017 a 17.3.2017 sa hasiči z nášho mesta pripravili na návštevu našich detí, ktorým ochotne a s radosťou poukazovali všetko, čo sa za stenami garáží ukrýva. Deti sa na tento deň veľmi tešili, pretože si steny hasičských priestorov mohli vyobzerať vždy len z chodníka počas prechádzky. Bol to pre nich veľký zážitok vidieť hasičské auto z takej blízky, že sa ho mohli aj dotknúť. Ujovia hasiči nám poukazovali aj to, čo sa skrýva vnútri hasičských áut, pustili majáky a dokonca deťom dovolili si zasadnúť za volant a tak im aspoň na chvíľu umožnili stať sa malými hasičmi.  
 

 

Hudobný koncert ,, LA MUSICA "

 
    Divadlo THEÁTRUM pricestovalo medzi nás dňa  7. 3. 2017 s hudobno - vzdelávacím projektom ,, LA MUSICA". Zoznámili sme sa s ujom Doreminom a jeho pomocníčkou Violou, ktorí nás s radosťou zoznámili so svetom hudby. Najskôr sme sa pripravili na hudbu inštrumentálnu a na vlastné prsty zahrali na hudobných nástrojoch od výmyslu sveta. V opere sme sa stretli s Papagenom a jeho vysnívanou Papagenou. Na záver koncertu sme si zatancovali  na Labuťom jazere a vyzvŕtali pri rezkej ľudovej hudbe. Ďakujeme ujovi Doreminovi a pomocníčke Viole za skvelý zážitok. Tešíme sa na ďalší koncert.
 
                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Karneval 

 
    Na deň 21.2 . 2017 sa tešili všetky deti z našej materskej školy. A to preto, lebo v tento deň sa každý jeden zmenil na princov, mušketierov, princezné a iné rozprávkové bytosti. Pre deti v každej triede bol pripravený bohatý program. Pani učiteľky si s deťmi spoločne zasúťažili aj zatancovali, a takisto v maskách za deťmi nezaostávali a zmenili sa tiež na rôzne známe postavičky.  Pre deti to bol čarovný deň, na ktorý určite spomínajú aj niektoré mamičky, ktorým sa podarilo prísť na karneval taktiež, samozrejme v maskách. Postarané bolo aj o malé občerstvenie, ktoré každému padlo vhod. 
 

Vianočné trhy

 
    Čas Vianoc sa neúprostne blíži a vianočná atmosféra sa nenápadne, ale celkom isto dostala aj do našej materskej školy. A to dňa 13.12.2016, keď priestory v našej škôlke rozváňali vianočným punčom, oplátkami, medovníčkami a všade okolo nás hrali vianočné koledy. Tohto vianočného popoludnia sa zúčastnilo veľa rodičov, starých rodičov, súrodencov a priateľov, ktorí si na spomínaných dobrotách nielenže pochutnali, ale si na trhoch aj niečo pekné zakúpili, čím podporili našu materskú školu. Kým si rodičia pokojne vychutnávali vianočnú atmosféru trhov, ich ratolesti s pani učiteľkami zatiaľ vyrábali vianočné ozdoby na stromček, ktoré naň potom spoločne zavesili. Jediné, čo ešte treba, je len počkať na toho Ježiška. 
Celý kolektív materskej školy vám praje krásne prežitie vianočných sviatkov v kruhu tých najbližších a nech do Nového roku 2017 vkročíte tou správnou nohou. 
 
  
 

Mikuláš v meste

 
                       

Mikuláš

        
        Všetci o ňom hovorili, všetci ho túžobne očakávali, všetci ho už chceli vidieť. Áno, 6.12. 2016 sme sa dočkali. Do našej škôlky zavítal Mikuláš aj s  Anjelom. Od začiatku decembra sa naše pani učiteľky s deťmi poctivo na túto vzácnu návštevu pripravovali mikulášskou výzdobou celej škôlky, ale aj        nácvikom  pestrého programu. Deti Mikulášovi zaspievali, zarecitovali a dokonca aj zatancovali. Mali z neho obrovský zážitok aj radosť a Mikulášovi s          Anjelikom sa vystúpenie  detí v každej triede veľmi páčilo a odmenili sa každému sladkým balíčkom. Taktiež neobišli ani pani učiteľky, ktorým sa tiež          čosi sladkého ušlo.  
  

 

Vitaj Mikuláš

Vitaj, vitaj, medzi nami,

milý Mikuláš.

Vyzerali sme ťa z okna

toľkoráz.

Kožúštek a dlhú bradu máš,

vitaj, vitaj, v našej škôlke,

milý Mikuláš.

 

     

Dopoludnie s traktormi

        
        Dňa 8.11.2016 mali deti nezvyčajný pobyt vonku. S pani učiteľkami sa premiestnili až na sídlisko Medvedzie, a to len preto, aby si mohli zblízka           vyobzerať obrovské traktory, bágre, na ktorých sa mohli niektorí dokonca aj previezť. Riešili tam aj zaujímavé úlohy. Hádali, ktorému zvieraťu patria     odliate stopy a vyskúšali si aj trénažer na zváranie. Deti priamo pozorovali pílenie dreva a dozvedali sa tam veľa rôznych informácií o lesnej práci, ktoré     boli zaujímavé nielen pre ne, ale aj pre pani učiteľky. 
                                                       
 

Úcta k starým rodičom 

 

    Mesiac október je známy aj tým, že si pripomíname úctu k starším ľuďom. Prečo im pomáhame? Prečo sú pre nás dôležití? Na tieto a ešte ďalšie otázky hľadali odpovede deti vo všetkých triedach. Okrem toho však naše pani učiteľky s deťmi usilovne pracovali na pestrom programe pre starých rodičov, ktorý sa konal posledný októbrový týždeň vo všetkých triedach. Deti svojim starkým zaspievali aj zarecitovali a po vystúpení im odovzdali vyrobené darčeky. Starí rodičia mali takisto možnosť so svojimi vnúčatkami pracovať a zahrať sa. Mali k dispozícii pastelky, pracovné listy, farebné papiere a s deťmi si vyfarbovali a vyrábali rôzne obrázky. Toto dopoludnie bolo pre všetkých veľmi príjemné, deti mali radosť, že potešili svojich starkých a starí rodičia odchádzali domov s úsmevom na tvári.  

        

Starým rodičom

Milá babka, milý dedko, ľúbime vás nadovšetko.

Dnes vám trošku zaspievame, pretože vás radi máme. 

My vieme aj básničky, sme veselé detičky

 

 

 

 

Jabĺčkovo

 

    Októbrová téma o zdravej výžive a vitamínoch bola plná hier a aktivít, no najmä dňa 13.10.2016, kedy sa deň v skôlke pre deti stal "jabĺčkovým". Deti od rána vytvárali, maľovali, kreslili aj lepili jabĺčka na papieri, ale aj skladali kocky do tvaru jablka. Niektoré deti si dokonca robili skutočný jablkový koláčik, ktorý si potom s chuťou zjedli.  Zo všetkých tried sa ozývala známa pieseň Červené jabĺčko. Celý tento deň sa niesol v červenej farbe, do ktorej sa odeli aj naše pani učiteľky. 

   

Deň plný úsmevu 

 

    Dňa 7.10. sme mali v našej škôlke veselo, vysmiato.  Deti si vyrábali svoj vlastný úsmev na papieri, vyfarbovali si veselých smajlíkov a celý deň bol venovaný úsmevu. Deti rôznymi aktivitami zistili, aký je smiech nákazlivý a akú radosť z neho máme.

   

Šarkany a draci 

 

    Prvý októbrový týždeň (3.10.-7.10.2016) bol v našej materskej škole v znamení šarkanov a drakov. Do tejto aktivity sme zapojili aj rodičov detí, ktorí si doma so svojimi ratolesťami vyrábali obrovských, farebných a veselých šarkanov z rôznych materiálov, čím ich urobili aj zaujímavejšími. Hotoví draci nám zdobili priestory škôlky celý októbrový mesiac. 

      

Šarkan

Spravil som si šarkana, púšťam si ho od rána. 

Fúkaj, fúkaj vetríček, nech vyletí nad kríček. 

Aj keď hračky nemáme, veselo sa zahráme, 

pri vetríku za rána, spravíme si šarkana. 

Šarkan krásny ako skvost, vietor kmáše jeho chvost.

 

 

Naša materská škola v školskom roku 2015/2016 

 

Krúžková činnosť v materskej škole:

 

  •  Krúžok anglického  jazyka
     

     lektorka: Mgr. Emília Poláčiková z jazykovej školy PRO Amerikana

     Streda a štvrtok od 14,00 do 14,45 hod.

     Základnými metódami práce sú hry, piesne, básne a práca s pracovnými listami.

 

Olympiáda otcov a detí

Druhá júnová nedeľa sa nesie v znamení sviatku DŇA OTCOV. My sme si pri tejto príležitosti dňa 16.06.2016 v štvrtkové popoludnie uctili ockov a to letnou olympiádou otcov a detí. Zahájenie sa uskutočnilo slávnostým pochodom, vyvesením olympijskej vlajky, tancom a spevom. Následne sa deti spoločne s rodičmi pustili do súťaženie v skákaní na loptách, prenášaní loptičky na lyžici, v hode do diaľky, prechodom cez tunel, v chôdzi na chodúľoch...Všetci si mohli pochutiť na pripravenom občerstvení v podobe koláčov, ovocia, ktoré pripravili naše maminky, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Pevne veríme, že aj budúci rok sa stretneme a spoločne zabavíme.   

 

Ako sa Matesko oženil

Vďaka vydarenému počasiu sme si dňa 27.05.2016 v poobedňajších hodinách na školskom dvore aj spolu s rodičmi mohli pozrieť divadelné predstavenie " Ako sa Matesko oženil". Hercom z Divadla na Predmestí z Košíc, ktorí deťom priniesli zábavu a smiech sa naše deti odmenili nielen potleskom a smiechom, ale aj humornými komentármi a aktívnou spoluprácou. A ako to v rozprávkach býva, všetko sa na dobré obrátilo a na konci zazvonil zvonec a predstaveniu bol krásny koniec.

 

Pomáhať a chrániť

V utorkové dopoludnie dňa 03.05.2016 sa areál našej materskej školy premenil na malú policajnú stanicu, kde zástupcovia policajných zložiek upozornili deti na dôležitosť konania dobra, oboznámili ich so svojou prácou. Mohli sa posadiť do áut, vyskúšať výstražné zariadenia. So zatajeným dychom sledovali správanie policajného psa v akcii, ktorý plnil pokyny svojho pána ako: ochrana policajta pred útočiacim zlodejom, hľadanie predmetov a mnohé iné. Na záver sa deti zabávali tancom a spevom doprevádzaný hrou na akordeón a husle. Od našej vzácnej návštevy si vyslúžili aj darčeky. Touto cestou sa chceme poďakovať pánovi Michalovi Balúnovi za vybavenie a darčeky, a taktiež členom policajného zboru, vďaka ktorým sa táto akcia mohla uskutočniť. Tešíme sa na opätovnú spoluprácu.

Deň Zeme

Tak ako aj my, aj naša Zem oslavuje svoj sviatok, ktorý sme celotýždňovou prípravou oslávili dňa 22.04.2016. Počas týždňa sme zbierali v okolí odpadky, triedili odpad, aby sme ju chránili pred znečistením. Maľovali, strihali, lepili, kreslili obrázky prírody, zvierat. Na piatkovej oslave Zeme sme na školskom dvore z nazbieraného prírodného matreriálu, vytriedeného odpadu vytvorili veľký strom. Z vrchnákov z pet fliaš vytvárali mandaly prírody, kriedami kreslili obrázky s tématikou Zeme. Vytvorenými celotýždňovými dielkami sme si vyzdobili bránu materskej školy, ktorú mohli obdivovať aj okoloidúci ľudia. Oslavu Zeme sme zavŕšili piesňou: Naša Zem je guľatá a spoločným tancom v zázračnom kolese.  

Pieseň letí, medzi deti

O tom, že v našej materskej škole máme veľa speváckyh talentov svedčilo aj utorkové dopuludnie, a to dňa 12.04.2016. Trieda prvej triedy sa zaplnila našimi malými speváčikmi, pričom každá z tried spoločne zaspievala svoju pieseň a následne vybrané deti zaspievali nacvičené piesne. Avšak nesúťažilo sa len v speve, ale svoje ušká si precvičili aj v hudobnýh hádakách, kde podľa hry na klavír hádali piesne. Každé z účinkujúcih detí si vyslúžilo pamätnú medailu na tento výnimočný deň plný spevu a radosti. 

  

Morena,Morena, kde si prebývala....

Aj tieto známe slová typické pre vyháňanie zimy sa niesli dňa 23.03.2016 našim mestom. Deti si tým pripomenuli tradíciu vynášania Moreny a zahnali zimu opäť na dlhý rok odpočinúť si a privítať tak jar, ktorú sme už dlho očakávali. Keďže naša materská škola sa zaoberá ekológiou a čistým životným prostredím, Morenu sme nehodili do vody,aby rybkám neznečisťovala prostredie, ale na školskom dvore ju zapálením symbolicky vyhnali. 

    

 

 

Divadlovali sme

 Vďaka predstaveniu "Ako dedko s babkou spolu nažívali" nám herci zo žilinského divadla dovolili dňa 21.03.2016 zažiť pocit radosti, o čom svedčil aj smiech, ktorý sa niesol našou škôlkou. Deti so záujmom sledovali nielen dej, ale taktiež s hercami komunikovali, spievali. Na záver si vyslúžili veľký potlesk.  

                                                                                                                            

Básnička ti pomôže

Pod týmto heslom sa nieslo 17.03.2016 štvrtkové dopoludnie, kde tridsať detí z celej našej materksej školy si zasúťažilo v prednese básní. Všetci účastníci si vyslúžili prvé miesto, pretože v ten deň nebolo dôležité vyhrať,ale zúčastniť sa. Každý si odniesol nielen potlesk a dobrý pocit na srdiečku, ale taktiež krásne medaily. Deťom sa súťaž veľmi páčila a motivovala aj ostatných k budúcoročnej účasti. 

Zimná olympiáda

Padali vločky, padli, ej, ale sme boli radi. Dňa 26.01.2016 sme celá škôlka využili snehovú nádielku a s veľkou chuťou sme si zašportovali na našej škôlkarskej zimnej olypmiáde. Deti súťažili v hode do terča, v behu cez prekážky, ťahaní bobov a saní, skokov do olypmijských kruhov. Všade vládla veselá nálada a smiech.

                                             

Rozprávkový bufet

Kde sa vzal, tu sa vzal v materskej škole bufet stál. Nebol to len taký obyčajný bufet, ale rozprávkový. Priniesol nám ho veľký pán z bystrického divadla, a to v stredu 16.12.2015. So svojou gitarou a zlatom v hrdle naučil nás piesne, rozpovedal hádanky, za ktoré sme dostali aj sladké mňamky. Všetci sme sa radovali a na konci neľutovali, ani jedinú chvíľu strávenú v rozprávkovom bufete. 

                                                           

 

Vianočné trhy

Zvon nám zvonil cingi-lingi, aby sme si spomenuli, že čas Vianoc je nám blizky. Atmosféru vianočných sviatkov sme si aj my pripomenuli vianočnými trhmi, ktoré sa konali dňa 14.12.2015 v priestoroch našej materskej školy. Počas nich ste mali možnosť zakúpiť si výrobky rôzneho druhu, pochutnať si na vianočnom punči a domácich čerstvo vyrobených oblátkach. Deti zatiaľ so záujmom vytvárali farebnú reťaz, ktorou vyzdobili voňavú jedličku. Veríme, že aj tohotoročné vianočné trhy boli príjemným spestrením a zastavením sa počas predvianočného zhonu a dúfame,že o rok sa budeme môcť opäť stretnúť.

  

  

Domestos pre školy

Tento rok sa aj naša materská škola zúčastnila súťaže s produktami značky Domestos, kde bolo možné získať rekonštrukciu sociálych zariadení pre školu. Touto cestou by sme sa chceli srdečne poďakovať všetkým za pomoc, ktorú prejavili počas súťaže. Aj napriek tomu, že sme nevyhrali hlavnú cenu, získali sme poukážku na nákup produktov Domestos v hodnote 15€. 

                                                          

 

Noc víl a škriatkov

"...Abraka - dabra, čáry - máry... na tvari nech nie sú žiadne chmáry.."..Možno aj vďaka týmto zázračným slovíčkam sa žiadne chmáry na tvárach našich detí neobjavili počas noci víl a škriatkov. Vo večerných tmavých hodinách dňa 27.11.2015 na malých škriatkov čakali dobré víly s množstvom tajných a magických úloh, vďaka ktorým našli vytúžený poklad a tešili sa z neho na kúzelnej pyžamovej diskotéke. Po nej víly strážili sny svojich spiacich škriatkov a po chutných sobotnajších raňajkách sa už škriatkovia plní zážitkov vracali späť k svojim rodičom, aby im vyrozprávali, aké dobrodružstvá zažili.

                                                          

 

Starí rodičia u nás na návšteve

Mesiac október nie je len o jeseni, ale pripomíname si taktiež jeseň života. V dňoch 27. 10. a 28.10. 2015 sme u nás v materskej škole privítali starých rodičov našich detí. Pre potešenie srdiečok si ich ratolesti pripravili program plný básničiek, pesničiek, tanca. Spoločné chvíle strávili aj pri vytváraní všakovakých výtvorov z ovocia,zeleniny, prírodných materiálov a mnohého iného. Príjemnú atmosféru dotvárali aj dobroty v podobe koláčov a sladkostí pripravených šikovnými rukami starých mám.  

 

Deň červeného jablka

Červené jabĺčko v oblôčku mám...Nielen táto pieseň sa dňa 14.10.2015 niesla našou škôlkou. Bol to deň, kedy sme sa všetci obliekli do červenej farby a povedali si ako jablko rastie, napiekeli jablkový koláč, ochutnali z týchto plodov a porozprávali sa o dôležitosti ovocia pre naše zrdravie.  Všeky deti si rozličnými technikami vytvorili výrobky s námetom jabĺčok, ktorými sme si vyzdobili nástenky. 

                                                                       

 

Šarkany a draci 

Kde sa vzali, tu sa vzali, do chodbičiek škôlky šarkany a draci zavítali. Neprileteli k nám z ďaleka, ale priniesli nám ich naši škôlkari zo svojho domova. Všetci lietajúci kamaráti sú originálni a krásni, pretože boli vyrobení z lásky rukami našich detičiek, ich ockov a mamičiek. Takto veselo doma tvorili v dňoch od 05.10. 2015 do 12.10.2015 a potom už iba cupitali do škôlky, aby sme si nimi mohli vyzdobiť nástenky, zábradlia a chodbičky.   

 

 

 

 

 


Produkty

Produkt #1

Toto je popis ukážkového produktu. Môžete ho ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.

—————

Produkt #2

Toto je druhý ukážkový produkt.

—————