eTwinning v materskej škole

   

  Projekt Čarovný čas ocenený Európskym certifikátom kvality

 

Dňa 25.10.2017 prišiel do našej materskej školy list s nasledujúcim textom:

,, Blahoželám! Vašej škole bol udelený európsky certifikát kvality ako ocenenie za vynikajúcu prácu pri realizácii projektu "Čarovný čas" v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Znamená to, že vaša práca, práca vašich žiakov i celej vašej školy bola ocenená na najvyššej európskej úrovni. "

 

 

Narodeninová pohľadnica pre Rebeku si vyslúžila európske ocenenie kvality

 

Projekt Narodeninová pohľadnia pre  Rebeku bola taktiež ocenená európskym certifikátom kvality, čím si učiteľky a deti materskej školy vyslúžili ocenenie na najvyššej európskej úrovni.

V obcoh ocenených projektoch je to pre nás veľmi motivujúcim a reflektujúcim prvkom našej práce. Pevne veríme, že cesta, ktorou sme sa vydali bude prínosom pre všetkých.

 

Úspešné projekty ocené certifikátom kvality

 

Zrealizované projekty ,,Čarovný čas a Narodeninová pohľadnica pre Rebeku" prebiehajúce v školskom roku 2016/2017 boli eTwinningovým programom ocené certifikátmi kvality. Sme rady, že práca pani učiteliek a detí priniesla svoje ovocie. Tešíme sa na ďalšiu tvorivú prácu a zaujímavé projekty.

 

                                                                                

                                                                               

 

 

 

 Čarovný čas                   

 
       etwinningový projekt 2016/2017
       
       MŠ TVRDOŠÍN
       MŠ KÁTOV - SLOVENSKO
       MŠ SOBÉSLAV - ČESKÁ REPUBLIKA
 
 
    "Čarovný - čas"
 

Klíčová slova: zvyky, tradice, město, skřítek, truhlička,noc v mateřské škole, výzdoba

Projekt "Čarovný čas" je zaměřený na získání nových zkušeností s  integrací regionálních prvků do školního vzdělávacího programu. Seznamování dětí s ITC a tím, že počítač není jenom na pohádky a hry, ale také na  sdílení zajímavých aktivit. Pomocí nich představit svoje město, region, především zvyky a tradice od podzimu až do jara. Tím podpořit u dětí rozvoj fantazie a představivosti a vztahu ke své zemi i zemi sousední.

Cíle:

1. Mít povědomí o své zemi, existenci různých zemí, národů a kultur. Dozvědět se o zvycích a tradicích

2. Vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných, hudebních a dalších činností.

3. Zachytit a vyjádřit své prožitky při navrhování a výrobě "Bystrého skřítka". Rozvíjet fantazii a představivost při vytváření skřítků.

4. Připravit pro kamarády zajímavé úkoly spojené s tradicemi a zvyky svého regionu od podzimu až do jara.

5. Odbourat strach a vysvětlit existenci skřítků a jiných pohádkových bytostí uskutečněním Noci v mateřské škole.

6. Vytvořit fotoknihu

7. Postupně seznamovat děti s technikou, ITC, internet, poznat radost se sdílených společně splněných úkolů, i společně uskutečněné noci ve školce.

Pracovní postup

1.Každá MŠ zapojená do projektu se představí prostřednictvím výtvarných čiností -zem-vlajka, město-poloha na mapě-erb, MŠ- třída a připraví jednu nejznámější píseň, která charakterizuje jejich region. Vzájemně si budou píseň sdílet i s notovým záznamem.

2. Děti v každé školce vyrobí společně "Bystrého skřítka", kterého pošlou poštou svým kamarádům do jiné země. Skřítek poputuje spolu s truhličkou s pokladem. Bude po celý čas projektu střežit poklad a až po splnění všech úkolů se bude noci truhla otevřít.

3. Hlavní náplní celého projektu bude představit zvyky svého regionu od sv. Martina, posvícení, sv.Kateřinu.....až k 1. máj, sv.Jan, čarodějnice

4. Děti si budou posílat a sdílet úkoly, každé splnění úkolu se zaznamená na truhlu s pokladem.

5. Vše se završí společnou "Čarovnou-kouzelnou nocí" - spaním přes noc v mateřské škole. MŠ zařadí některý zvyk svých kamarádů do své noci. Právě v tuto noc, kdy již budou splněny všechny úkoly se otevře poklad, který pocelou dobu hlídá sdílený"Bystrý skřítek".

6. Ze všech projektových aktivit vytvoří fotoknihu

Očekávané výsledky

Prostřednicvím projektu získají děti nové zkušenosti, zajímavé zážitky prohloubí vztah k místu kde žijí díky poznaným tradicím a zvycím s porovnáním se zvyky v jiné zemi. Naučí se překonat strach jak z odělení přes noc od rodičů, tak strach ze skřítků a ostatních pohádkových bytostí. Seznámí se s ITC, fotoaparátem a poznají, že počítač může přinášet nové poznatky i nové kamarády.

 

Počas projektu ,, Čarovný čas" deti spoločne vytvorili  vianočný pozdrav želaní

 

    

              Čarovný čas

 

Odfúknite snehovú vločku z dlane,

    a prajte si niečo nevídané...

  Veď dnes je ten čarovný čas,

 keď šťastie a pohoda vládne v nás.

 

            Prajeme Vám

       krásne vianočné sviatky

      plné šťastia a pohody.

       Deti z MŠ Tvrdošín

 

Spoločne sme  pozorovali zimnú oblohu na Troch kráľov, vytvárali vlastné súhvezdia a vymýšľali príbehy TROJKRÁĽOVEJ OBLOHY.

1. príbeh - Ztratila sa kométa

2. príbeh - O poníkovi, ktorý sa stratil

3. príbeh - Koník

4. príbeh - motýlik, ktorý rád lietal

5. príbeh - Lev

6. príbeh - Čarovný vtáčik

Zoznámili sme sa s dielami výtvarných umelcov Ľ. Fullu a J. Ladu a vytvorili  vlastnú Galériu vzácnych umeleckých diel..

  

 

 Deti postupne vytvárali Medzinárodný Obrázkový Slovník slov, ktoré pravidelne používali a naučili sa ich.

 

Počas celého projektu sme spoločne s kamarátmi z Kátova a Soběslavi plnili desať rôznych úloh, ktoré nám pripravili škriatkovia. Na záver  nás čakala Čarovná noc spojená s poslednou úlohou-nájsť stratený poklad. Pretože sme splnili všetky škriatkove úlohy, poklad sa podarilo nájsť. 

 

 

Narodeninová pohľadnia pre Rebecu

"A birthday card for Rebeca"

      

                   Kto je Rebeca?

Je 13 ročné usmievavé dievča žijúce v Portugalsku, ktoré je už 2 roky hospitalizované v nemocnici.

Má neoperovateľný tumor na mozgu a je ochrnutá od krku nadol. Obľubuje ružovú farbu, rada sa učí a najobľúbenejším zvieraťom je delfín.

 

 

Čo nám má projekt priniesť?

Úsmev na tvárach darcov a obdarovanej Rebeky.

Uvedomenie si hodnôt darovania, bez očakávania niečoho na opátku.

Rozvíjať priateľstvo a zmysel pre empatiu s deťmi s rozličnými problémami.

Inšpirovať komunikovať v cudzom jazyku a poznávať iné národy.

 

Ako sme v projekte postupovali

Rebeka sa predstavila prostredníctvom videa umiestneného na Twinspace a prostredníctvom fotiek s jej triedou a pani učiteľkou.

My sme sa tiež predstavili prezentáciou fotiek.

Našou úlohou bolo vytvorenie narodeninových pohľadníc a ich zaslanie do nemocnice do konca decembra, aby v deň jej 14 narodenín, 8.1. 2017, ich mohla dostať ako dar.

Pohľadnice boli vytvárané na témy, ktoré sú Rebeke blízke a to: pláž, zvieratá, sladkosti a priateľstvo.

                                                                                              

Taktiež sme naspievali narodeninovú pieseň v angličtine a slovenčine, ktorú si Rebeka pozrie v deň narodenín cez Twinspace.

Keďže Vianoce už klopú na dvere, Rebekine pani učiteľky vymysleli úlohu s obdarovaním Rebeky vianočnými pohľadnicami. Vôbec sme nezaháľali a pohľadnice sme vystrihli, zalepili a poslali opäť do Portugalska.

                                                     

V januári sa už tešíme na Rebekine reakcie, ktoré uvidíme na videu.

Rebeka svoje narodeniny oslávila v kruhu svojej rodiny, pani učiteliek a spolužiakov. Nechýbala torta a hlavne darčeky z celej Európy v podobe narodeninových pohľadníc a iných prekvapení. Počas oslavy si Rebeka prezrela pohľadnice, videa zdieľané na Twinspace. Prežila neopakovateľné narodeniny, na ktoré nezabudne. My sme si časť z oslavy mohli pozrieť na videonahrávke a fotografiách.

Tešíme sa, že sme mohli byť súčasťou jej narodením a prispieť tak k vytvoreniu nezabudnuteľných narodenín.

V priestoroch mestského kultúrneho strediska vo vestibule máte možnosť prostredníctvom vytvorenej nástenky nahliadnuť do uvedeného projektu.