Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Oravské nábrežie, Tvrdošín 

2014/2015
 
2015/2016
https://www.tvrdosin.sk/download/2016/skolstvo/spravy/ms138.pdf
 
2016/2017