Rada školy

Zloženie Rady školy

25.09.2016 16:01
  Zloženie Rady  školy pri Materskej škole, Oravské nábrežie, Tvrdošín  na funkčné obdobie jún 2016 - jún 2020     Predseda -   Mgr. Janka Belvončíková   Podpredseda -  Ing. Jana Kotlárová   Člen -       Mgr. Janka...

—————


Rada školy

Oznámenie o konaní volieb do RADY ŠKOLY

29.03.2016 11:48
Oznámenie o konaní volieb do RADY ŠKOLY   Riaditeľka MŠ Oravské nábrežie 142, Tvrdošín, oznamuje v súlade so zákonom NR SR                č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o...

—————

Volebný poriadok rady školy

29.03.2016 11:52
VOLEBNÝ PORIADOK  Rada Školy                 Úvod   Tento volebný poriadok sa vydáva pre účely voľby členov do rady školy, ktorá sa ako orgán školskej samosprávy ustanovuje v zmysle Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a...

—————

Štatút rady školy

29.03.2016 11:54
                    ŠTATÚT RADY ŠKOLY               Úvod V súlade s § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení...

—————