Rady rodičom

Potreby dieťaťa do MŠ: 

  • prezuvky (nie šľapky)
  • pyžama podpísaná
  • potreby na stomatohygienu (zubná pasta, kefka)
  • hrebeň (podpísaný)
  • toaletný papier 1x mesačne
  • úbor na cvičenie v podpísanom vrecúšku
  • u malých detí náhradné spodné oblečenie

Zopár rád, ktoré pomáhajú pri adaptácii dieťaťa v novom prostredí:

V posledných rokoch sa deti adaptujú veľmi dobre. Dajte svojim deťom pocítiť, že ste na ne hrdí a veľmi ich ľúbite. Pobyt medzi kamarátmi je tá najúžasnejšia vec.

Akékoľvek dotazy riešte otvorenou komunikáciou s pedagogickými zamestnancami.

- absolvujte prehliadku triedy so svojim dieťaťom

- motivujte domáce hry s dieťaťom na prostredie materskej školy