DARUJTE 2% Z DANE

31.01.2015 16:00

 

Vážení rodičia a priatelia MŠ 1, Oravské nábrežie 142blíži sa obdobie podávania daňových priznaní a tým aj možnosť poukázať 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám. V roku 2013 bolo založené  

Občianske Združenie Kráľovská koruna, pre umožnenie založenia samostatného účtu v banke pre príjem príspevkov od rodičov a umožnenie registrácie pre príjem 2% z daní. Všetky finančné prostriedky poukázané na účet občianskeho združenia sú určené výhradne v zmysle Stanov Občianskeho združenia na účely skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ (vybavenie interiéru a exteriéru, učebné pomôcky, hračky, kultúrne podujatia ...).

Dovoľte,aby sme Vás týmto poprosili a vyzvali,aby ste prispeli 2% zo svojich daní a tým pomohli naším deťom navštevujúcim Materskú školu1, Oravské nábrežie.


Nezabudnite, že o takúto finančnú pomoc pre škôlku, ktorú navštevuje Vaše dieťa, môžete požiadať aj Vašich rodinných príslušníkov, kolegov a známych, pretože čím viac daňovníkov poukáže na účet nášho Občianskeho združenia sumu zodpovedajúcu podielu 2% zaplatenej

dane, o to viac finančných prostriedkov budeme môcť použiť na skvalitnenie projektov MŠ, neustále vylepšovanie záhradného areálu, podporu vzdelávacieho procesu našich detí, rôzne exkurzie, výlety, kurzy, divadielka, tvorivú činnosť v škôlke, atď.

Ďakujeme, že i Vy patríte medzi rodičov, ktorým nie sú ľahostajné podmienky vzdelávania našich detí a že i Vy ste touto formou – Vašim finančným príspevkom prispeli k ich skvalitneniu.

 

 

Základné údaje:

 

Občianske združenie Kráľovská koruna

Adresa: Materská škola 1, Oravské nábrežie 142, 027 44 Tvrdošín

Forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO): 42349613

 

VÚB:

KÓD BANKY: 0200

ČÍSLO ÚČTU: SK 94 0200 0000 0034 0363 7851

 

 

 

 

 

Vyberte si postup podľa toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie alebo právnická osoba: 

 

  •  AK STE ZAMESTNANEC
  •  

1. Do 15.02.2014 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane – je to suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3 EUR.

3. Vo Vyhlásení uveďte tieto údaje:

      

   Občianske združenie Kráľovská Koruna

   Materská škola 1

   Oravské nábrežie 142

   027 44 Tvrdošín

 

   IČO: 42349613

   Právna forma:  Občianske združenie

 

  

 

4. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, odovzdajte do 30.4.2014  triednym učiteľkám. Zanesieme ich za vás na príslušný daňový úrad. V prípade,že Vyhlásenie na daňový úrad zanesiete sami,informujte nás o tom.

 

  •  AK STE FYZICKÁ OSOBA a PODÁVATE SI DAŇOVÉ PRIZNANIE SÁM/SAMA
  •  

1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2013- typ A - sú uvedené kolónky na poukázanie 2% - VIII. Oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby - typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.

2. Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať, minimálna suma však musí byť 3 EUR.

3. Doplňte údaje:

 

 Občianske združenie Kráľovská Koruna

   Materská škola 1

   Oravské nábrežie 142

   027 44 Tvrdošín

 

   IČO: 42349613

   Právna forma:  Občianske združenie

 

4. Vyplnené daňové priznanie odovzdajte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania( 31.3.2015)na príslušnom daňovom úrade. Informujte nás.

 

 

 

Potvrdenie o zaplatení dane.doc (37888)

V Y H L Á S E N I E.doc (57344)
 

—————

Späť