MDD v MŠ

01.06.2010 10:00

Praktická ukážka hasenia požiaru a poskytnutie prvej pomoci pri úraze - Ms. hasiči

—————

Späť