eTwinning v materskej škole

21.12.2016 10:06

V tomto roku sa naša materská škola zapojila do európskeho programu eTwinning, ktorého cieľom je vytváranie medzinárodnej spolupráce. Svedčí o tom aj príbeh spolupráce troch materských škôl v dvoch štátoch pod názvom "ČAROVNÝ ČAS".  Spolupráca našej materskej školy začala s Materskou školou v Soběslave v Českej republike a neskôr sa pripojila Materská škola z pohraničného mesta Kátov na Slovensku. Tak vznikol v októbri projekt, kde sa vzájomne prostredníctvom výtvarných, tanečných a iných tvorivých činností poznávajú deti a škôlky. Konečným cieľom je strávenie Čarovnej noci v materskej škole, kde sa pomocou videokonferencie spoja, pozdravia a budú zdieľať vzájomné zážitky z prebiehajúceho večera plného spoločných aktivít. Hlavnou myšlienkou je utváranie vzťahu k regionálnym tradíciam. Realizácia projektu prebieha v  triede predškolákov.

Druhý projekt realizovaný treťou triedou 4-5 ročných detí nesie názov  "NARODENINOVÁ POHĽADNICA PRE REBECU". Cieľom projektu je vytvorenie narodeninových pohľadníc  pre Rebecu, žijúcu v Portugalsku, momentálne už dva roky hospitalizovanú v nemocnici. Pohľadnice sú vytvárané na jej obľúbené témy: priateľstvo, sladkosti, zvieratá. Zaslané majú byť do konca decembra, aby 8.1. boli odovzdané Rebece, ktorá sa videom poďakuje všetkým zúčastneným v projekte.

Veríme, že tieto spolupráce nie sú jediné a naďalej sa bude spájať viacero miest, prípadne národov.

Viac informácií o jednotlivých projektoch nájdete v hlavnej ponuke v záložke-eTwinning.

 

—————

Späť