Archív článkov

Štatút rady školy

29.03.2016 11:54
                    ŠTATÚT RADY ŠKOLY               Úvod V súlade s § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení...

—————

Volebný poriadok rady školy

29.03.2016 11:52
VOLEBNÝ PORIADOK  Rada Školy                 Úvod   Tento volebný poriadok sa vydáva pre účely voľby členov do rady školy, ktorá sa ako orgán školskej samosprávy ustanovuje v zmysle Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a...

—————

Oznámenie o konaní volieb do RADY ŠKOLY

29.03.2016 11:48
Oznámenie o konaní volieb do RADY ŠKOLY   Riaditeľka MŠ Oravské nábrežie 142, Tvrdošín, oznamuje v súlade so zákonom NR SR                č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o...

—————

DARUJTE 2% Z DANE

31.01.2015 16:00
  Vážení rodičia a priatelia MŠ 1, Oravské nábrežie 142 blíži sa obdobie podávania daňových priznaní a tým aj možnosť poukázať 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám. V roku 2013 bolo založené   Občianske Združenie Kráľovská koruna, pre umožnenie založenia samostatného účtu v...

—————

Stanovy Občianskeho združenia

07.12.2013 17:04
Stanovy Občianskeho združenia Kráľovská koruna   ČL.1 Základné ustanovenia   1.                  Občianske združenie Kráľovská koruna / ďalej len: OZ Kráľovská koruna / je v súlade so zákonom č....

—————

Rozlúčka predškolákov

27.06.2012 11:19
Slávnostné odovzdávanie Osvedčení pre absolventov MŠ

—————

Letná olympiáda detí a otcov

05.06.2012 11:17
Športová olympiáda z príležitosti Dňa otcov

—————

S políciou bezpečne

16.05.2012 11:12
Stretnutie detí so zástupcami Policajného zboru

—————

Deň matiek

09.05.2012 11:09
Deň matiek - besiedky

—————

Deň Zeme

17.04.2012 11:00
Chráň si svoju planétu

—————