Vitajte na našom webe 

                          

Vítame Vás na webovej stránke našej Materskej školy, Oravské nabrežie 142 v Tvrdošíne.

Dozviete sa tu o pripravovaných, ale aj uskutočnených novinkách a aktivitách.

 

  

 

 Pani učiteľky a kolektív našej materskej školy Vás srdečne vítajú v školskom roku 2020/2021.             

                           

Prajeme Vám a malým ratolestiam, aby v škôlke nachádzali miesto pre úsmev, radosť, hru a mnoho krásne strávených chvíľ so svojimi kamarátmi.

 

 
 
 

Venujte pozornosť !!!!

 
Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania ,, Spoločná zodpovednosť"
 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR č. 693/2020 vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť.“
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuál MŠVVaŠ pre materské školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020-2021:

Podmienky vstupu do MŠ:

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Povinnosti zákonných zástupcov:

Zákonný zástupca :

  •  Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk
  •  Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie šk. roku 2020/2021
  •  Odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi
  •  Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné prehlásenie  a po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanne opatrenie
  •  V prípade, že  u dieťaťa je podozrenie alebo povrdené ochorenie COVID 19 , bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Vyhlásenie-zákonného-zástupcu-o-bezinfekčnosti.pdf (411739)

Vyhlásenie-zákonného-zástupcu-začiatok-školského-roka.pdf (557419)


Dobromat

Podporte naše Občianske združenie Kráľovská koruna

21.04.2020 10:46
  Podporte naše ,,Občianske združenie Kráľovská koruna" pri nakupovaní v internetových obchodoch, bez toho, aby vás to stálo jediný cent navyše. Ak nakupujete na internete a chcete nás zároveň podporovať, pridajte si do prehliadača tohto...

—————


Novinky

UČÍME SA S LÍŠTIČKOU

21.05.2020 09:02
Environmentálny projekt ,, Učíme sa s líštičkou" získal grantovú podporu Nadácie Volkswagen Slovakia. Viac o projekte v časti projekty materskej školy.

—————

Technika hrou od materských škôl

28.05.2018 19:39
   Naša materská škola je zapojená do projektu ,, Technika hrou od materských škôl", ktorý realizuje Nadácia Volkswagen Slovakia. Viac v časti projekty materskej školy.

—————

DETSKÝ SVET VEDY A TECHNIKY

26.10.2017 06:57
Projekt Detský svet vedy a techniky získal podporu od nadácie Volkswagen. Viac v časti projekty materskej školy.

—————

Projekt Čarovný čas ocenený Európskym certifikátom kvality

25.10.2017 18:15
Projekt Čarovný čas získal Európsky certifikát kvality. Viac sa dozviete o projekte v časti eTwinning.

—————

Dopravný projekt ,,S líštičkou na cestách"

09.09.2017 16:02
Nadácia Volkswagen Slovakia schválila našu žiadosť o grant na podporu projektu ,,S líštičkou na cestách" v rámci grantového programu Projekty zamestnancov. Viac sa dozviete v časti projekty Materskej školy.

—————

eTwinning v materskej škole

21.12.2016 10:06
V tomto roku sa naša materská škola zapojila do európskeho programu eTwinning, ktorého cieľom je vytváranie medzinárodnej spolupráce. Svedčí o tom aj príbeh spolupráce troch materských škôl v dvoch štátoch pod názvom "ČAROVNÝ ČAS".  Spolupráca našej materskej školy začala s Materskou školou v...

—————


Kontakt

Materská škola

Oravské nábrežie 142
027 44 Tvrdošín


043/532 22 46


Dobromat

/album/dobromat/banner-200i-png/

—————

—————