Náš tím

Ľubica Krasulová

Ľubica Krasulová

Riaditeľka

—————

Janka Váňová

Janka Váňová

Zástupkyňa 

—————


 

Pedagogickí zamestnanci :

BC.Tatiana Orčíková, Mgr. Želmíra Koptová, Katarína Stanková,

Mgr. Tatiana Regulyová

Janka Váňová, Mgr. Andrea Hradská, Alena Molitorisová, Bc. Magdaléna Laťáková

 

Prevádzkoví zamestnanci:

Anna Bučeková, Jarmila Vojtečková

 

Stravovanie :

 Vedúca školskej jedálne : Ľudmila Žofajová

 Zamestnanci ŠJ :  Marta Stankievičová, Daniela Lenčuchová