Zloženie Rady školy

25.09.2016 16:01

 

Zloženie Rady  školy pri Materskej škole, Oravské nábrežie, Tvrdošín 

na funkčné obdobie jún 2016 - jún 2020

  

 Predseda -   Mgr. Janka Belvončíková 

 Podpredseda -  Ing. Jana Kotlárová 

 Člen -       Mgr. Janka Vajduľáková 

                        Veronika Kumorová

                        Ján Gonda     

                Mgr. Tatiana Regulyová  

                        Anna Bučeková 

—————

Späť