Archív článkov

Detský svet vedy a techniky

26.10.2017 07:04
Projekt Detský svet vedy a techniky získal podporu od nadácie Volkswagen.

—————

DETSKÝ SVET VEDY A TECHNIKY

26.10.2017 06:57
Projekt Detský svet vedy a techniky získal podporu od nadácie Volkswagen. Viac v časti projekty materskej školy.

—————

Projekt Čarovný čas ocenený Európskym certifikátom kvality

25.10.2017 18:15
Projekt Čarovný čas získal Európsky certifikát kvality. Viac sa dozviete o projekte v časti eTwinning.

—————

Projekt Čarovný čas ocenený Európskym certifikátom kvality

25.10.2017 07:02
Dňa 25.10.2017 projekt Čarovný čas získal Európsky certifikát kvality.

—————

Dopravný projekt ,,S líštičkou na cestách"

09.09.2017 16:02
Nadácia Volkswagen Slovakia schválila našu žiadosť o grant na podporu projektu ,,S líštičkou na cestách" v rámci grantového programu Projekty zamestnancov. Viac sa dozviete v časti projekty Materskej školy.

—————

Zápis detí do materskej školy

22.02.2017 00:00
Zápis detí do MŠ, Oravské nábrežie 142, Tvrdošín pre školský rok 2017/2018   Vážení rodičia   Oznamujeme Vám, že termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok 2017/2018 je:     od 2.mája do 12.mája 2017   Spôsob prijímania detí na...

—————

eTwinning v materskej škole

21.12.2016 10:06
V tomto roku sa naša materská škola zapojila do európskeho programu eTwinning, ktorého cieľom je vytváranie medzinárodnej spolupráce. Svedčí o tom aj príbeh spolupráce troch materských škôl v dvoch štátoch pod názvom "ČAROVNÝ ČAS".  Spolupráca našej materskej školy začala s Materskou školou v...

—————

Zloženie Rady školy

25.09.2016 16:01
  Zloženie Rady  školy pri Materskej škole, Oravské nábrežie, Tvrdošín  na funkčné obdobie jún 2016 - jún 2020     Predseda -   Mgr. Janka Belvončíková   Podpredseda -  Ing. Jana Kotlárová   Člen -       Mgr. Janka...

—————

Štatút rady školy

29.03.2016 11:54
                    ŠTATÚT RADY ŠKOLY               Úvod V súlade s § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení...

—————

Volebný poriadok rady školy

29.03.2016 11:52
VOLEBNÝ PORIADOK  Rada Školy                 Úvod   Tento volebný poriadok sa vydáva pre účely voľby členov do rady školy, ktorá sa ako orgán školskej samosprávy ustanovuje v zmysle Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a...

—————