Archív článkov

Dopravný projekt ,,S líštičkou na cestách"

09.09.2017 16:02
Nadácia Volkswagen Slovakia schválila našu žiadosť o grant na podporu projektu ,,S líštičkou na cestách" v rámci grantového programu Projekty zamestnancov. Viac sa dozviete v časti projekty Materskej školy.

—————

Zápis detí do materskej školy

22.02.2017 00:00
Zápis detí do MŠ, Oravské nábrežie 142, Tvrdošín pre školský rok 2017/2018   Vážení rodičia   Oznamujeme Vám, že termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok 2017/2018 je:     od 2.mája do 12.mája 2017   Spôsob prijímania detí na...

—————

eTwinning v materskej škole

21.12.2016 10:06
V tomto roku sa naša materská škola zapojila do európskeho programu eTwinning, ktorého cieľom je vytváranie medzinárodnej spolupráce. Svedčí o tom aj príbeh spolupráce troch materských škôl v dvoch štátoch pod názvom "ČAROVNÝ ČAS".  Spolupráca našej materskej školy začala s Materskou školou v...

—————

Zloženie Rady školy

25.09.2016 16:01
  Zloženie Rady  školy pri Materskej škole, Oravské nábrežie, Tvrdošín  na funkčné obdobie jún 2016 - jún 2020     Predseda -   Mgr. Janka Belvončíková   Podpredseda -  Ing. Jana Kotlárová   Člen -       Mgr. Janka...

—————

Štatút rady školy

29.03.2016 11:54
                    ŠTATÚT RADY ŠKOLY               Úvod V súlade s § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení...

—————

Volebný poriadok rady školy

29.03.2016 11:52
VOLEBNÝ PORIADOK  Rada Školy                 Úvod   Tento volebný poriadok sa vydáva pre účely voľby členov do rady školy, ktorá sa ako orgán školskej samosprávy ustanovuje v zmysle Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a...

—————

Oznámenie o konaní volieb do RADY ŠKOLY

29.03.2016 11:48
Oznámenie o konaní volieb do RADY ŠKOLY   Riaditeľka MŠ Oravské nábrežie 142, Tvrdošín, oznamuje v súlade so zákonom NR SR                č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o...

—————

Vianočné trhy 2015

03.12.2015 20:54
Vážení rodičia, priatelia a známi! Čas vianočný, čas sviatočný sa opäť nezadržateľné blíži.  Všade je prítomná atmosféra nastávajúcich sviatkov, a preto aj naša materská škola chce spolu s Vami stráviť pár príjemných chvíľ na vianočných thoch, ktoré sa uskutočnia dňa 14.12.2015 o 14:30 hod. v...

—————

DARUJTE 2% Z DANE

31.01.2015 16:00
  Vážení rodičia a priatelia MŠ 1, Oravské nábrežie 142 blíži sa obdobie podávania daňových priznaní a tým aj možnosť poukázať 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám. V roku 2013 bolo založené   Občianske Združenie Kráľovská koruna, pre umožnenie založenia samostatného účtu v...

—————

Stanovy Občianskeho združenia

07.12.2013 17:04
Stanovy Občianskeho združenia Kráľovská koruna   ČL.1 Základné ustanovenia   1.                  Občianske združenie Kráľovská koruna / ďalej len: OZ Kráľovská koruna / je v súlade so zákonom č....

—————